Wie zijn wij

Wie zijn de Brassers

Het is alweer ruim 20 jaar geleden dat de Brassers uit Veldhoven begonnen zijn met het bouwen van prachtige carnavalswagens. Wat begonnen is als een vriendenclub is inmiddels gegroeid tot een volwaardige vereniging die nu bestaan uit Brassers Kids tot 12 jaar, Juniors tot 17 jaar en alles wat daarboven komt. De Brassers bouwen sinds jaar en dag in een veldschuur van Frans en Nelly Smits, dit is zeer bijzonder en de Brassers hebben deze geweldige mensen dan ook voorgoed in hun hart gesloten.  De vereniging heeft gelukkig nog vele personen, bedrijven en sponsoren meer die De Brassers een warm hart toedragen. Zonder deze mensen is het onbetaalbaar en onmogelijk om een mooie praalwagen te maken.
 
In twintig jaar is er veel gebeurd en veel veranderd. Dit kun je merken doordat er steeds meer regels zijn opgesteld in de diverse optochten, De Brassers rijden zowel in Lampegat, in Rommelgat en de Kempenoptocht en elke optocht heeft zijn eigen commissie met de daarbij behorende reglementen.  Iedere commissie staat gelukkig open voor dialoog en stemmen de regels onderling met elkaar af.  De commissies hebben het niet gemakkelijk want zij worden belast met regels van de betreffende gemeentes  en met de wensen van de deelnemers. Petje af voor de personen die er toch voor gaan, zonder hen is er namelijk geen optocht. Ook bij De Brassers zijn er volop commissies om tot een geslaagd geheel te komen, het is niet alleen de wagen die gemaakt moet worden. Om een beeld te scheppen: Idee, techniek, act, kleding, kleuren, Kids, Juniors, sponsoring.  Deze commissie worden begeleid door een hecht bestuur. Vele aspecten komen aan bod, zoals veiligheid in de ruimste zin van het woord. Denk aan brand en aan techniek. De tijden van  bijvoorbeeld drank op de wagen is daarom ook al ver achter ons. Er is  veel techniek  verwerkt in de wagen, alles moet draaien om een mooi geheel  van te maken. Een bijkomend voordeel, de bouwende leden leren hier veel van in de loop der jaren.  De act moet weer passen bij de wagen en dit geldt ook voor de kleding. Vele uren worden gemaakt om de wagen en de kleding op tijd af te krijgen. Elk jaar is het  weer een race tegen de klok. Dit jaar valt carnaval vroeg en dat breekt op, maar dit geldt voor alle wagenbouwers. De concurrentie neemt ook elk jaar toe, dit is uiteraard voor de toeschouwers geweldig. Desondanks neemt de onderlinge verstandhouding van enkele Rommelgatse clubs toe en is deze bijzonder  goed, ze helpen elkaar waar nodig.  Maar het neemt niet weg dat de Brassers er voor gaan, niets voor niets. De zenuwen spelen elk jaar weer op en  het is een race tegen de klok, halen we  het of wordt het nachtwerk. Zal het weer meespelen, gaat er niets kapot, hoe reageert het publiek op de show. De Brassers Kids hebben hun eigen show, een show die met  confetti gepaard zal gaan. Met 20 kleine mannen lopen en rennen ze de straten af met hun handen vol confetti, met plezier en volop lol. Dit is waar het met carnaval om draait. 

En ge wit het: Ge bent unne Brasser of ge bent ut nie !!

De vurzatter